Türkçe  |  English
   
 
 
Araba
 

MOTORLU ARAÇ SİGORTASI

Şirketimiz de Motorlu Araç Sigortası, iki ayrı türde yazılmaktadır;
- T/Party (Üçüncü Şahıs Zorunlu Trafik Sigortası)
- Kasko
-T/PARTY (ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI)

Teminatın Konusu : Araç işletenlerinin bu poliçeye sahip olması zorunludur.

1.MADDE : Sigortalı aracın işletilmesi sırasında , neden olunacak herhangi
bir kaza sonucu oluşacak maddi kapsamlı bir tazminata konu olmak.
Üçüncü şahıslara verilecek maddi hasarlar K.K.T.C Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca belirlenen limitle sınırlıdır.

2.TEDAVİ GİDERLERİ : Sigortalı araç işletenin neden olduğu kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım , muayene ve kontrol veya ayakta , klinikte , hastanede gerçekleşecek tedavilerinin giderleri belgelenmek kaydı ile tazmin edilir. Ayrıca Yaralanma sonucu meydana gelen iş, ücret kayıpları ve kaza neticesindeki yaralanmalardan doğan bedeni hasarlar teminat kapsamındadır.

3. TEDAVİ DIŞI GİDERLER VE ÖLÜM : Sigortalı araç işletenin neden olacağı kazalarda başkalarının ölmesi halinde, bu kayıptan doğacak maddi yoksunluk karşılanır. Ülkemizde ölüm ve yaralanma gibi bedeni tazminatlar limitsiz olup, tazminat miktarı mahkemece belirlenir. Yasa gereği net pirim üzerinden alınan garanti fonu katılımları , trafik kazalarında 3.şahısların mağduriyetlerini önlemek üzere düzenlenmiştir.

-KASKO

Kasko Trafik Sigortasında, sigortalının kendi aracı doğal afetler hariç, yangın ve hırsızlık dahil hertürlü hasara karşı teminat altına alınır. Doğal afet riski, ek teminat olarak satın alınabilir.
Kasko araç sigortalarında en çok dikkat edilmesi gereken ve hasar durumunda, sigortalı ile şirket arasında probleme sebep olan en önemli husus; aracın sigorta değeridir. Araç mutlaka gerçek piyasa değerinden sigortalanmalıdır.
Kasko araç sigortasında da; üçün şahıslara karşı yükümlülük; üçüncü şahıs zorunlu trafik sigortası ile aynıdır.
 
 
İş Yeri
Araba
Hırsızlık
Ev
Yangın
Nakliyat
Ana Sayfa   ::   İş Yeri   ::   Araba   ::   Hırsızlık   ::   Ev   ::   Yangın   ::   Nakliyat   ::   Ferdi Kaza   ::   İletişim
Designed Maintained and Hosted by Kibris.Net