Türkçe  |  English
   
 
 
İş Yeri


İşveren Sorumluluk Sigortaları Teminatı
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenecek üstündeki ve dışındaki tazminat istemleri ve yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat tutarını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Ayrıca; ek prim karşılığında aşağıdaki durumlar teminat altına alınabilmektedir.

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri arasında,
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile bir başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek Hastalıkları sonucunda meydana gelecek tazminat talepleri,
  • Manevi Tazminat talepleri.
 
 
İş Yeri
Araba
Hırsızlık
Ev
Yangın
Nakliyat
Ana Sayfa   ::   İş Yeri   ::   Araba   ::   Hırsızlık   ::   Ev   ::   Yangın   ::   Nakliyat   ::   Ferdi Kaza   ::   İletişim
Designed Maintained and Hosted by Kibris.Net